Get Link Folder Mediafire
Ex : http://www.mediafire.com/?sharekey=a7f8c3c93d03840f6b21be4093fab7ac7fecc1347d84baa7b8eada0a1ae8665aGet Direct Link Mediafire

Chú ý : Nếu có nhiều link, mỗi link để ở một dòngUpdate Fix ngày 5/11/2013
Fix getlink folder , fix captcha
Update ngày 21/2/2012
Không hiển thị pass tìm được trong thư mục nữa , các link có pass các bạn tự tìm và thêm vào theo hướng dẫn bên dưới.
Update ngày 22/11/2010
» lưu ý : Hiện tại get link gốc trong thư mục sẽ tìm luôn pass và hiển thị thêm
&pass=[pass unlock] ví dụ :
http://www.mediafire.com/?ygjsee5w5jw&pass=s2u.vn

» Bổ xung chức năng "allpass" - Nếu get nhiều link nhưng 1 số file có chứa cùng 1 pass thì bạn có thể thêm allpass=pass lên dòng đầu tiên là được Ví dụ :
allpass=s2u.vn
http://www.mediafire.com/?ygjsee5w5jw
http://www.mediafire.com/?oenoim2fmoz


• Chức năng Get link redirect sẽ ghép link mediafre với file getlink và tự nhảy đến link thực. Khi dùng add link vào IDM, link đó vẫn chưa download mà ở trạng thái chờ , khi IDM bắt đầu download link đó thì file getlink mới nhảy tới link thực. Cách này tránh được tình trạng link sớm, chứ kịp download thì link die do mediafire chage link.
• Sử dụng :
- Với nhiều link chỉ cần paste link mediafire vào khung, nhấn get link sau đó copy toàn bộ kết quả vào 1 file txt rồi lưu lại. Vào IDM chọn Tasks > Import txt file > Chọn file txt chứa link. Nhấp chọn ok, sau đó chọn nút Start Queue trong cửa sổ chính của IDM để bắt đầu download.
- Nếu có pass khi get link IDM sẽ nhảy về thông báo lỗi file có pass,
bạn hãy thêm &pass=[pass unlock] vào sau link rồi download lại file đó.
Ví dụ :
http://www.mediafire.com/?ygjsee5w5jw&pass=s2u.vn
http://www.mediafire.com/?oenoim2fmoz&pass=s2u.vn


- Với link lẻ copy link rồi vào IDM nhấn nút Add URL rồi chọn Ok

    Del.icio.usDel.icio.us Y! MyWebY! MyWeb GoogleGoogle redditReddit SimpySimpy SpurlSpurl BlinkBlink DiggDigg FurlFurl